Lise Almanca

 Almanca öğrenmek isteyen lise öğrencileri seçecekleri yabancı dil kursunda aşağıdaki sorulara yanıt aramalıdır:

- Almanca derslerinde hangi araç ve gereçlerden yararlanılmaktadır, kurs dönüşü evde tekrar etmek için online bir eğitim programına sahipler mi?

 

Üçartı yabancı dil kurumu olarak tüm öğrencilerimize kayıt esnasında hediye ettiğimizhttp://www.teknoalmanca.com  eğitim platformu bir yıllık üyeliği ile kurs dönüşü evde de 7/24 tekrar yapma olanağı sunmaktayız.

 

- Yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerini biliyorlar mı?

 

Kurumumuz Almanca Eğitmenleri Ünal Özdal ve Ferhat Yıldız Almanca öğretimi konusunda yüzlerce kişiye eğitmenlik yapmış ve A1, A2, B1, B2  seviyesi için yapılan sınavlarda sertifika almalarına katkıda bulunmuştur. Kurucumuzun  meslek deneyimini

 http://almancaogretimmerkezi.com/index.php?page=kurucular.html

adresinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

 

- Öğrencilerin anlatılanları gerçekten öğrenip öğrenmediğini doğru ölçme değerlendirme yöntemleri ile belirleyebiliyorlar mı?

 

Öğrencilerimiz için ünite değerlendirme soruları http://www.teknoalmanca.com sitesinde online sınavlar bölümüne her ünitenin bitiminde yerleştirilmekte ve öğrencinin istediği bir ortamda online olarak bağlanıp sınav olmasına olanak sağlanmaktadır. Öğrenci verileri her soru için sistem tarafından öğrenci istatistikleri bölümünde kayıt altına alınmakta ve ihtiyaç görülen öğrenciye yönelik etüt çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

- Öğrencileri Almanca’ya karşı ilgisini artıracak eğlenerek öğrenme fırsatı sunabiliyorlar mı?

Derslerdede aktif olarak kullandığımız teknoalmanca.com sitesinde görme, duyma ve uygulama fırsatı sunan 1000 civarı interaktif materyal bulunmaktadır. Tamamı kurumumuzca hazırlanmıştır. Bu materyaller öğrenciye eğlenerek öğrenme fırsatı sunmaktadır. (www.teknoalmanca.com materyalörnekleri)

 

 - Öğrencilerin Almanca’ya karşı merakını ortaya çıkaracak hikayeler ve örnekler anlatıyor mu?

 

Her ünite sonunda (her ünite teknoalmanca.com sitesindeki 15 adet görsel derse karşılık gelmektedir.) o ünitede öğrenilmesi hedeflenen kelime ve cümlelerden oluşacak mektup ve hikaye çalışmaları yapılmakta ve kurmumuz eğitmenlerinin hazırladığı kısa film karşılıklı konuşma videoları izlenmektedir.

 

- Almanca dilbilgisi konularını anlattıktan sonra etkinlik ve canlandırmalarla, bilgilerin pekişmesini sağlayabiliyorlar mı?

 

Dersler öğrenci merkezli yapılmaktadır. Anlatılan tüm bilgiler teknoalmanca.com eğitim platformunda mevcut olan bilgilerin sınıf ortamında zenginleştirmesine dayanmaktadır. Sınıf ortamında zenginleştirmede öğrencilerin  duyduğu cümleleri birbirlerine soru cevap uygulamaları, duyulan kelimeye yönelik cümle kurma aktiviteleri, oyun kartları ile pekiştirme çalışmaları, film izleme gibi aktiviteler ile kalıcı ve kullanılabilir öğrenme sağlanmaktadır.

 

- Almanca derslerinde bir kısmını canlı online olarak yaparak sınıf veya topluluk baskısını ortadan kaldıracak bir eğitim platformuna sahipler mi?

 

Gruplardaki öğrencilerle belirlenen günlerde canlı online dersler yapılarak öğrencinin grup içerisinde öğrendiklerini kullanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dersler teknoalmanca.com eğitim platformuna entegre edilen uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaktadır. Bu dersler sayesinde konuşma konusunda ev ortamında öğrenciler yanlış söylersem endişesini daha az yaşamaktadır.

 Tüm bu imkanlarla bizler öğretmeye hazırız, sizlerde hazırsanız öğrenmeye başlayabiliriz. 

Bülent Kırmızı tarafından 2010 yılında yayınlanan ‘ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA  DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ’ isimli makalede Elde edilen bulgulardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

       
ü  Öğrenciler, Almanca derslerinde konuların Türkçe anlatılmasını istemektedirler. Bu durumda konuları daha iyi kavrayabilecekleri görüşündedirler.

ü  Öğrenciler, Almanca konu anlatımlarından sonra yapılabilecek canlandırma ve etkinlikleri konuların pekiştirilmesi açısından yararlı bulmaktadırlar.

ü  Öğrenciler, Almanca cümle kurmada güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.

ü  Öğrenciler, Almanca gramer öğreniminde güçlük çekmektedirler.

ü  Öğrenciler, Almanca sesleri çıkarmakta zorlanmaktadırlar.

ü  Öğrenciler, Almanca yazma problemi yaşamaktadırlar.

ü  Öğrenciler, kendilerini Almanca olarak ifade etmede güçlük çekmektedirler.

ü  Öğrenciler, Almanca derslerine öğrenci merkezli ders işlenmesini istemektedirler.

ü  Öğrenciler, Almanca konuların İngilizce ile karşılaştırmalı anlatılmasını istemektedirler.

ü  Öğrenciler, kelime öğretimine yönelik çalışmalar yaptırılmasını istemektedirler.

ü  Öğrenciler, teorik bilgiden çok kullanabilecekleri bilgileri öğrenmek istemektedirler.

ü  Öğrenciler, iyi bir Almanca öğretimi için bilgisayar, video, televizyon gibi araçların derste kullanılması gerektiğini belirtmektedirler.

İç Sayfalar